search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4*

ZBM S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach al. Korfantego 9, ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w przetargu na wybór Projektanta na Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień.

2021-06-24: Zmiany w dokumentach:

 1. 2021.06.24_pytania_odpowiedzi_SIWZ_cz6

 

2021-06-02: Zmiany w dokumentach:

 1. 2021.06.02_pytania_odpowiedzi_SIWZ_cz5

2021-05-31: Zmiany w dokumentach:

 1. 2021.05.31_pytania_odpowiedzi_SIWZ_cz4
 2. 2021.05.31_zmiany_w_dokumentach
 3. HKA Załącznik nr 1 SIWZ_po_zmianach_31.05.2021
 4. HKA Załącznik nr 4 Regulamin konkursu_po_zmianach_31.05.2021

2021-05-24: Zmiany w dokumentach:

 1. HKA 24_05_2021_zmiany w dokumentach
 2. HKA Załącznik nr 1 SIWZ_po_zmianach_24.05.2021
 3. HKA Załącznik nr 3 Wymagania formalne_po_zmianach_24.05.2021
 4. HKA Załącznik nr 4 Regulamin konkursu_po_zmianach_24.05.2021
 5. HKA Załącznik nr 7 Umowa_po_zmianach_24.05.2021
 6. HKA_pytania_odpowiedzi_cz.3

2021-05-21 : Odpowiedzi na pytania oferentów: HKA_pytania_odpowiedzi_cz.2

2021-05-13 :  Odpowiedzi na pytania oferentów: 2021.05.13_pytania_odpowiedzi_SIWZ_cz1

Ogłoszenie o przetargu

HKA Załącznik nr 1 SIWZ

HKA Załącznik nr 2 Formularz oferty

HKA Załącznik nr 3 Wymagania formalne

HKHKA Załącznik nr 4 Regulamin konkursu

HKA Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych prac projektowych

HKA Załącznik nr 6 OPZ

HKA Załącznik nr 7 Umowa

HKA Załącznik nr 8 Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej

HKA Załącznik nr 9 Oświadczenie Oferenta

HKA Załącznik nr 10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

HKA Załącznik nr 11 Oświadczenie o Poufności

UWAGA:

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: ZBM Spółka Akcyjna,

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa lub e-mail: HKA_przetarg@zbm.com z oznaczeniem „Konkurs
studialny na opracowanie Wstępnego Projektu Koncepcyjnego Hotelu Katowice”.

Organizator preferuje korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.

Print Friendly, PDF & Email