search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW HOTELU KATOWICE – WPUT Sp. z o.o.!

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW
HOTELU KATOWICE – WPUT Sp. z o.o.!
dotyczy: na bycia ekwiwalentu pieniężnego za udziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowi cach z siedzibą w Katowi cach
przy al. Korfantego 9 (zwana dale j: WPUT), przez pracownik ów,
byłych pracownik ów i ich spadkobierców.

Szczegóły ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email