search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu

Ogłoszenie
Pełnomocnika Wspólnika Spółki
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarte są w dokumencie:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu

Print Friendly, PDF & Email