search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Wynik Postępowania

Ogłoszenie o postępowaniu (UWAGA – zmiana terminu zakończenia postępowania -patrz “odpowiedzi dla oferentów”)

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.”

Ogłoszenie o postępowaniu

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – Wymagania Formalne

Załącznik nr 4 – Oświadczenia zespołu Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Formularz Oferty

Załącznik nr 7 – Formularz Oferty_poprawiony

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o Poufności

Rysunki DWG

Projekt hol

 

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi dla oferentów

odpowiedzi dla oferentów (2)

 

 

Print Friendly, PDF & Email