search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. o.o.

Pełnomocnik Wspólnika

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach

Aleja Korfantego 9; 40 -951 Katowice

na podstawia §33 pkt. 2)  w związku z §19 ust. 2  Aktu Założycielskiego Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Szczegóły

 

Print Friendly, PDF & Email