search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Działania realizowane z państwowych funduszy celowych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Modernizacja hotelu Katowice w Katowicach

Dofinansowanie : 64 372 567,00 zł
Całkowita wartość : 108 049 755,13 zł

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie”

w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach zadania :
– Modernizacja elewacji i dachu i wejścia do budynku,
– Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,
– Modernizacja parkingu i terenu wokół budynku,
– Modernizacja przyłączy do budynku,
– Modernizacja wewnętrzna pełnobranżowa (instalacje wod-kan, instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz),
– Dostosowanie obiektu do  standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.

Print Friendly, PDF & Email