search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Sprostowanie treści zaproszenia do składania ofert na operat szacunkowy z dnia 18.12.2019.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp z o.o. zamieszcza sprostowanie treści zaproszenia do składania ofert na operat szacunkowy z dnia 18.12.2019.

Sprostowanie