search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o
Ogłoszenie
Pełnomocnika Wspólnika Spółki
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu
wspólnej kadencji Zarządu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

WPUT Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego Prezes — załącznik do uchwały

Print Friendly, PDF & Email