search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

ogłasza aukcję na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Dworcowej 19.

  • Przedmiot zbycia : prawo użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 1227/25, 1225/25 o łącznej powierzchni 570 m2, obręb 0002 Bytom, KW KA1Y/00008092/0, oraz prawo własności budynku posadowionego na wyżej wymienionych działkach, stanowiący obiekt „Pionier”, o łącznej powierzchni użytkowej 1.613,26 m2;

  • Cena wywoławcza nieruchomości: 2.550.000,00 zł netto

  • Termin i miejsce licytacji : 24.11.2022 godz. 12.00, w siedzibie Spółki adres Katowice, Al. Korfantego 9

  • Wadium w wysokości 127.500,00 zł wpłacić należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2022.

  • Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 12.750,00 zł

  • Publikacja na stronie: www.bip.wput.pl/ogloszenia/

  • Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

tel.: 32 2587341, mail: sekretariat@hotel-katowice.pl;

Załączniki:

Print Friendly, PDF & Email