search
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystyczncyh Sp. z o.o.

Aleja Wojciech Korfantego 9

40-951 Katowice

tel.: +48 32 2588 281

fax: +48 32 2597 526

sekretariat@wput.pl


KRS:

NIP: 634-012-64-24

Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach

22.06.2022

Uzupełnienie odpowiedzi:

2022.06.22_Odpowiedzi udostępnione_ogólne uzup.1

2022.06.22_Odpowiedzi udostępnione_branże uzup.1

22.06.2022

Informujemy, że Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania i odpowiedzi znajdują się w poniższych plikach:

2022.06.22_Odpowiedzi udostępnione_ogólne

2022.06.22_Odpowiedzi udostępnione_branże

15.06.2022

Szanowni Państwo ,

informujemy o zmianie terminu złożenia Ofert w postępowaniu przetargowym o numerze WPUT-GW/HKA/04-2022 na wybór Generalnego Wykonawcy na Inwestycji:

„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.”

Sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert – 04.07.2022 r. do godz. 14:00.
 2. Sposób składania ofert :

Oferty należy składać do dnia 04.07.2022 r. do godz. 14.00, na adres:

ZBM S.A. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

w zamkniętej kopercie opisanej:

Oferta w przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy – HOTEL KATOWICE

Znak: WPUT-GW/HKA/04-2022

Nie otwierać przed dniem 04.07.2022 r. godz. 14.05

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13.06.2022

Informujemy, że Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania i odpowiedzi znajdują się w poniższych plikach:

2022.06.13_Odpowiedzi udostępnione_branże

2022.06.13_Odpowiedzi udostępnione_ogólne

03.06.2022

Informujemy, że Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania i odpowiedzi znajdują się w poniższych plikach:

2022.06.03_Odpowiedzi_Branże

2022.06.03_Odpowiedzi_Ogólne

01.06.2022

Szanowni Państwo ,

informujemy o zmianie terminu złożenia Ofert w postępowaniu przetargowym o numerze WPUT-GW/HKA/04-2022 na wybór Generalnego Wykonawcy na Inwestycji:

„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.” 

 

Sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert – 27.06.2022 r. do godz. 14:00.
 2. Sposób składania ofert :

 

 • Oferty należy składać do dnia 27.06.2022 r. do godz. 14.00, na adres:
 • ZBM S.A. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 • w zamkniętej kopercie opisanej:
 • Oferta w przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy – HOTEL KATOWICE
 • Znak: WPUT-GW/HKA/04-2022
 • Nie otwierać przed dniem 27.06.2022 r. godz. 14.05
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

29.04.2022

Informujemy, że w Załączniku nr 12 „Oświadczenie o zachowaniu poufności” zaszły następujące zmiany: w par. 2 ust. 1 „Odbiorca zobowiązuje się utrzymywać Informacje Poufne w poufności oraz nie ujawniać ich nikomu poza osobami fizycznymi i/lub podmiotami, które są partnerami, członkami kadry kierowniczej, dyrektorami, pracownikami lub współpracownikami (w tym Podwykonawcami) Odbiorcy.”

Załącznik nr 12 Oświadczenie o Poufności rev.1

25.04.2022

ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Turystycznych  Spółka  z  o.o.  z siedzibą w  Katowicach (40-951  Katowice),
przy  Al.  Korfantego  9,

ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na wybór  Generalnego Wykonawcy na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

 

„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.”

 

Komplet dokumentów przetargowych 

 

Uwaga:

Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem przetargowym należy kierować na adres ZBM S.A.,

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa lub e-mail: HKA_przetarg@zbm.com.pl  z oznaczeniem :

„Postępowanie przetargowe na Generalnego Wykonawcę na modernizację Hotelu Katowice”

Print Friendly, PDF & Email